Laboratorul de analize fizico-chimice indeplineste cerintele SR N ISO/CEI 17025 si este competent sa efectueze activitati de incercari fiind acreditat de Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR.