Mediu

Domenii de competenta Controlul integrat al poluarii (factori de mediu: apa, aer, sol, deseuri, namol) Evaluarea starii de poluare si stabilirea conformitatii cu exigentele legislative specifice in vigoare Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de gospodarire a apelor LUCRARI REALIZATE Starea de poluare RAPORT DE MEDIU (RM) Elaborare Raport SEA PUZ in com. Leordeni, jud.…