Domenii de competenta

 • Controlul integrat al poluarii (factori de mediu: apa, aer, sol, deseuri, namol)
 • Evaluarea starii de poluare si stabilirea conformitatii cu exigentele legislative specifice in vigoare
 • Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de gospodarire a apelor

LUCRARI REALIZATE

 1. Starea de poluare

RAPORT DE MEDIU (RM)

 • Elaborare Raport SEA PUZ in com. Leordeni, jud. Arges (Aviz de mediu nr. 107/18.03.2010 – 2010
 • Raport mediu Parcela 1/1/2 – amplasament SC SIN SA, pozitionat in Bucuresti, B-dul Th. Pallady, nr. 63, sector 3 (Clasarea Notificarii nr. 7667/01.04.2014) – 2013

BILANT DE MEDIU (BM)

 • Raport la Bilant Nivel I – Depozitul de deseuri Cretesti, com. Vidra, jud. Ilfov (2009)
 • Raport Bilant Mediu Nivel II cu elemente de Bilant Mediu Nivel I la SC METABET CF SA Pitesti, jud. Arges (Autorizatie de mediu nr. 60/14.02.2012 (2011)

RAPORT DE AMPLASAMENT (RA)

 • Raport de ampasament SC MECANICA SIGHETU SA, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures (Autorizatie integrata de mediu nr. 87-NV6/AIM din data de 30.10.2007, revizuita la data de 15.04.2011) – 2010
 • Raport de amplasament pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu – ‘’Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Teleorman – Depozit Central Mavrodin’’ (Autorizatia integrata de mediu nr. 221/29 decembrie 2011 (2010)

ALTE STUDII CU RELEVANTA PENTRU TIPUL DE STUDII SOLICITATE

 • Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV in procesul de degresare a pieselor metalice pe anul 2008, SC MEFIN SA Sinaia, jud Prahova (2009)
 • Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV in procesul de vopsire cataforetica pe anul 2008, Atelier Cataforeza la SC Auto Chassis International SRL Mioveni, jud Arges (2009)
 • Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasamentul Atelierului Cataforeza, anul 2009 la SC Auto Chassis International SRL Mioveni, jud Arges (2010)
 • Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV in procesul de vopsire cataforetica pe anul 2009, Atelier Cataforeza la SC Auto Chassis International SRL Mioveni, jud Arges (2010)
 • Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV in procesul de degresare a pieselor metalice pe anul 2009, SC MEFIN SA Sinaia, jud Prahova (2010)
 • Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV in procesul de degresare a pieselor metalice pe anul 2010, SC MEFIN SA Sinaia, jud Prahova (2011)
 • Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV in procesul de degresare a pieselor metalice pe anul 2012, SC MEFIN SA Sinaia, jud Prahova (2013)
 • Raport privind identificarea azbestului pe amplasamentul obiectivului SC PRESATE DACIA SA, str. Depozitelor, nr. 39, Pitesti (2013)
 • Calculul emisiilor totale anuale de cov pentru perioada 2012 la obiectivul SC RENAULT TEHNOLOGIE ROUMANIE Centrul Tehnic Titu, judetul Dambovita (2013)
 • Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV in procesul de degresare a pieselor metalice pe anul 2013, SC MEFIN SA Sinaia, jud Prahova (2014)
 • Calculul emisiilor totale anuale de COV pentru perioada 2013 la obiectivul

SC RENAULT TEHNOLOGIE ROUMANIE – punctul de lucru TITU, judetul Dambovita (2014)

 1. Documentatii tehnice avize/autorizatii de gospodarire a apelor

AVIZE SI AUTORIZATII DE GOSPPODARIRE A APELOR

 • Elaborarea Documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor la folosinta de apa SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA
 • Intocmirea Documentatiei tehnice de fundamentare necesara obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor si a Regulamentului de functionare – exploatare si intretinere pentru folosintele de apa la obiectivile CT Timisoara Centru, Centrala Hidroelectrica (CHE) Timisoara si CET Timisoara Sud, achizitor SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA Timisoara
 • Elaborarea Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de gospodarire a apelor, obiectiv SUCURSALA ROMAG TERMO, sat Halanga, com. Izvorul Barzii, jud. Mehedinti, achizitor Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, Drobeta Turnu Severin
 • Elaborarea Documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru Sistemul Integrat de Management al Deseurilor in jud. Teleorman
 • Elaborarea Documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru folosinta de apa de la Depozitul controlat de deseuri DAVIDESTI, apartinand SC AUTOMOBILE DACIA SA Mioveni, jud. Arges

 

ALTE DOCUMENTATII RELEVANTE

 • Studiu privind modernizarea statiei de tratare din cadrul SC ROULEAU GUICHARD ROUMANIE SRL, Sacele, jud. Brasov